سایت اصلی | امروز: دوشنبه 31 تیر سال 1398

آخرین اخبار جشنواره

مراحل ثبت نام تا داوري:

دبيرخانه جشنواره شهيد داريوش رضايي نژاد در يك برنامه زمان‌بندي شده ، فراخوان دريافت طرح‌هاي داخلي و خارجي را از طريق وبگاه، مكاتبه‌هاي رسمي و رسانه‌هاي گروهي به دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي اعلام مي‌دارد. به دنبال اين فراخوان عمومي تمامي پژوهشگران، فناوران و نوآوران يا نمايندگان اشخاص حقوقي مي‌توانند با مراجعه به وبگاه جشنواره نسبت به ثبت‌نام الكترونيكي و ارائه مشخصات فردي، اطلاعات و  مستندات طرح خود اقدام و آخرين وضعيت طرح خود را پيگيري نمايند.
دبيرخانه جشنواره پس از پايان مهلت ثبت‌نام و تكميل مستندات طرح‌ها اقدام به كارشناسي اوليه مي‌نمايد و پس از تعيين گروه، آنها را به منظور كارشناسي علمي و فني براي گروه‌هاي تخصصي كه متشكل از كارشناسان و متخصصان رشته مربوط است، ارسال مي نمايد.
طرح‌هايي كه نياز به بازديد دارند، توسط اعضاي گروه تخصصي از نزديك مورد بررسي قرار مي‌گيرند. پس از ارزيابي طرح‌ها در گروه‌هاي تخصصي،  طرح‌هاي برتر براي داوري نهايي و انتخاب برگزيدگان به هيأت داوران ارائه مي‌شوند. هيأت داوران نيز طي جلسات متعدد از ميان طرح‌هاي منتخب گروه‌هاي تخصصي، برگزيدگان نهايي را با رتبه‌بندي معرفي مي‌نمايند. برگزيدگان نهايي طي مراسم ويژه‌اي مورد تقدير و تجليل قرار مي‌گيرند.