سایت اصلی | امروز: پنجشنبه 8 خرداد سال 1399

آخرین اخبار جشنواره


جوایز نخستین جشنواره علمی شهید رضایی نژاد اعلام شد
جوایز نخستین جشنواره علمی شهید رضایی نژاد اعلام شد
 
تعداد بازدید: 1345  | تاریخ درج خبر:1394/08/24    
جوایزجشنواره همراه با لوح تندیس به شرح ذیل اهدا می شود:
5 اثر برتر که حایز رتبه اول هستند هر کدام دو سکه تمام بهار آزادی
5 اثری که حایز رتبه های دوم هستند هر کدام 1 سکه تمام بهار آزادی
5 اثری که حایز رتبه سوم هستند هر کدام نیم سکه بهار آزادی


Share